Välj en sida

Idag påbörjar en entreprenör föreningen anlitat sitt arbete
med att kartlägga och fastställa status på husets samtliga ventilations-
och rökkanaler.

Det innebär att de kommer be om tillträde till Din bostad
för att besiktiga alla kanaler som löper från Din lägenhet. Du kommer bli
informerad någon dag i förväg när de vill komma in i Din lägenhet

Företaget heter Energiförädling Europe AB och
arbetsledare är Krystian som har telefonnummer 0708 782041.

Arbetet kommer pågå december ut och ev några dagar in i
januari.

Har Du frågor kan Du ringa mig, Magnus Grape på 0705-48 43
00.