Välj en sida

Styrelsen arbetar med att skicka in bygglov för bl.a renovering & målning av fasaden på fastigheten.

Vi har hjälp av arkitekt Åke Svedmyr som kommer att göra provmålning på en liten del av fasaden,
färgerna kommer att vara tidstypiska till åren då huset byggdes.