Välj en sida

Vecka 4-5 kommer vind och källarförråd att tömmas

Alla märkta förråd förblir orörda.

Under våren kommer vi iordningställa ett antal nya källarförråd i den delen av källaren som inte påverkas så mycket av kommande renoveringsarbeten. Till dessa källarförråd kommer de boende som nu har prylar på vinden flytta sina grejer.

Källarutrymmena kommer påverkas av renoveringsarbetena därför vill vi färdigställa stambytena och bytet av oljepannan till annan uppvärmning innan vi slutligen bygger samtliga källarförråd.

Tanken är att alla lägenheter som kommer vara bebodda under renoveringstiden kommer få ett källarföråd i vår.

Övriga får sina källarförråd när renoveringsarbetena i stort sett är klara.