Välj en sida

Det har gjorts en mätning av radon i fastigheten. Det lades ut ett flertal små ”puckar” i lägenheterna. 

Mätresultatet av den radonmätning som är gjord i fastigheten visar mycket låga värden vilket innebär att vi inte behöver vidta några åtgärder.