Välj en sida

Vi kommer göra en fullständig renovering av fastigheten och många saker är beroende av bygglov.

I princip allt från stammar, sopstation, fönster, nytt värmesystem, balkong och fasadrenovering är beroende av bygglov. Förändring av planlösningar är anmälningspliktig.

Det arbeten som vi påbörjat är de saker som vi kan göra utan anmälningsplikt eller bygglov.

 

De arbeten som kommer utföras efter bygglov är:

  • Omputsning av hela fastigheten (tyvärr innebär detta att vi måste knacka ned befintlig puts. P.g.a det eftersatta underhållet går inte putsen att laga eller spara undantaget större delar av fasaden mot gatan)
  • Uppförande av balkonger
  • Renovering av fönster
  • Uppförande av lägenheter på vindarna
  • Installation av bergvärme eller fjärrvärme (fastigheten eldas idag med olja)
  • Installation av hiss i gårdshuset
  • Byte av stammar för ventilation och vatten
  • Utbyte av dräneringsrör och vattenrör under mark
  • Renovering av innergårdarna

 

När dessa arbeten kan påbörjas är osäkert men vi har sedan en dryg vecka fått en handläggare som jobbar med vårt ärende.

När det gäller sopstationen har vi ansökt om att få bygga en litet hus på gården för att ha som sopstation och källsortering. Hittills har vi uppfattat det som att de responderat positivt på detta och vi tror att vi kommer få uppföra en sådan byggnad.

 

Under sommaren kommer vi fortsätta att riva ett fåtal lägenheter i gårdshuset och gathuset. Merparten av arbetet under sommaren kommer dock bestå av förstärkning av befintliga bjälklag med stålbalkar.

Under hösten hoppas vi kunna påbörja arbetet med fasadrenoveringen och installation av ny värmeanläggning som består av bergvärme i kombination med fjärrvärme.

Vi kommer säkerställa att boende i huset kommer ha värme i lägenheterna.

När det gäller förråd kan vi i dagsläget inte säga när de nya förråden är klara.

Viktigt att veta är dock att de nya förråden kommer ha en storlek runt 3-4m2. Så fort bygglov är klara kommer vi att gå ut med mer information.