Välj en sida

 

     

     Arbetet med renovering av fastigheten fortskrider. Fjärrvärme är installerad samt att vi borrat för bergvärme. Bergvärme och fjärrvärme ska komplettera varandra.

    I april börjar vi gräva upp stora innergården för att byta ut dagvattenledningar och förebereda för nya VVS rör. Planering för arbetet med nya stammar fortgår. Information om när nya stammar byggs meddelas senare.