Välj en sida

Uppgrävning gård

     Arbetet med renovering av fastigheten fortskrider. Fjärrvärme är installerad samt att vi borrat för bergvärme. Bergvärme och fjärrvärme ska komplettera varandra. I april börjar vi gräva upp stora innergården för att byta ut dagvattenledningar och...

Vad som händer i huset under sommaren

Vi kommer göra en fullständig renovering av fastigheten och många saker är beroende av bygglov. I princip allt från stammar, sopstation, fönster, nytt värmesystem, balkong och fasadrenovering är beroende av bygglov. Förändring av planlösningar är anmälningspliktig....

Mätrapport radon

Det har gjorts en mätning av radon i fastigheten. Det lades ut ett flertal små “puckar” i lägenheterna.  Mätresultatet av den radonmätning som är gjord i fastigheten visar mycket låga värden vilket innebär att vi inte behöver vidta några åtgärder....

Färgsättning fasad

Styrelsen arbetar med att skicka in bygglov för bl.a renovering & målning av fasaden på fastigheten. Vi har hjälp av arkitekt Åke Svedmyr som kommer att göra provmålning på en liten del av fasaden,färgerna kommer att vara tidstypiska till åren då huset...

Vind & källartömning

Vecka 4-5 kommer vind och källarförråd att tömmas Alla märkta förråd förblir orörda. Under våren kommer vi iordningställa ett antal nya källarförråd i den delen av källaren som inte påverkas så mycket av kommande renoveringsarbeten. Till dessa källarförråd kommer de...

Rökkanaler

Idag påbörjar en entreprenör föreningen anlitat sitt arbete med att kartlägga och fastställa status på husets samtliga ventilations- och rökkanaler. Det innebär att de kommer be om tillträde till Din bostad för att besiktiga alla kanaler som löper från Din...