Välj en sida

Brf Terra Nova medlemssida

Vad händer i vårt hus just nu? Läs mer här

Här kommer det finnas information om vår fastighet

Styrelse

Orförande: David Giertz
Ekonomiansvarig: Malin Björkenström
Sekreterare: Magnus Grape
Ledamot: Peter Ekman
Ledamot Mattia Wiklund
Suppleant: Anna Flemming
Suppleant: Sam Giertz

Ekonomisk förvaltning och hyresavisering

Föreningen kommer fortsatt köpa den ekonomisk förvaltning av Fastighetsägarna. Avgiftsavier och hyresavier kommer skickas ut inom kort. De bör anlända i början av nästa vecka, vecka nr 44.

Teknisk förvaltning och fastighetsunderhåll

Föreningen har också beslutat att fortsatt köpa den tekniska förvaltningen av Fastighetsägarna. Det kommer vara samma servicepersonal som tidigare som ser efter huset åt oss.

Skulle det vara något som kräver tillsyn eller åtgärd av servicetekniker/hantverkare skall Du kontakta Peter Ekman tele 0709-704466 som i sin tur beställer arbete från Fastighetsägarna.

Hyresgästfrågor

Magnus Grape tel 0705-484300 är kontaktperson för föreningens hyresgäster.

Kommande renoveringsarbeten

Mattias Wiklund kommer vara projektledare för upprustningen av huset som förhoppningsvis kommer igång inom kort.

Alla renoveringsarbeten som bostadsrättsägare avser genomföra skall i god tid anmälas till styrelsen. Formen för denna anmälan kommer styrelsen förtydliga inom kort. Alla gör bäst i att avvakta föreningens beslut om hur avlopp, el och ventilation kommer dras genom fastigheten innan renovering genomförs i lägenheterna.

Stämmoprotokoll 23/10 2019

Här kan du öpnna och läsa protokollet från mötet där det valdes ny styrelse

Kontakta styrelsen