Välj en sida

Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter för Brf Terra Nova & fastighetsskötare

Felanmälan och kundservice

Du når vår felanmälan och kundservice på telefonnummer 08-617 76 00. Vi har öppet måndag till torsdag kl. 07.00–17.00 och fredag kl. 07.00–16.00.kundservice@fastighetsagarna.se

Jour för brådskande ärenden

Har du en brådskande felanmälan efter kontorstid eller på helger och röda dagar, kontakta jouren på 08-657 64 50.

Teknisk förvaltning

Skulle det vara något som kräver tillsyn eller åtgärd av servicetekniker/hantverkare skall Du kontakta Peter Ekman tele 0709-704466 som i sin tur beställer arbete från Fastighetsägarna.

peter@scanoil.se

 

 

Hyresgästfrågor

Magnus Grape tel 0705-484300 är kontaktperson för föreningens hyresgäster.
magnus@spensgrape.com

Styrelse

Orförande: David Giertz david.giertz@resona.se  0708-154540
Ekonomiansvarig: Malin Björkenström malin.bjorkenstrom@gmail.com 0708-298156
Sekreterare: Magnus Grape magnus@spensgrape.com 0705-483400
Ledamot: Peter Ekman peter@scanoil.se 0709-704466
Ledamot Mattias Wiklund mattias.wiklund.hedenfalk@gmail.com   0706-352383
Suppleant: Anna Flemming anna.flemming@svt.se   0708-847770
Suppleant: Sam Giertz sam.gierts@resona.se 0707-147791
Kontakt :styrelse@terranova.nu